Martontenisz Sportegyesület 1934-2011

A Martontenisz Sportegyesület oldala

FEGYELMI SZABÁLYZAT

 

 

Jóváhagyva: 2009. március „   „-n


 

1.§.

 

SPORTFEGYELMI SZABÁLYZAT

 

 

A Fegyelmi Szabályzat a 2004 évi I. tv. (sporttörvény) alapján készült

A Fegyelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik, illetve alkalmazni kell:

  • Az MTA MEDOSZ Tenisz Sportegyesület (továbbiakban: egyesület) tagjaira,
  • az egyesület alkalmazásában lévő, vagy egyéb jogviszonyban álló, egyesületi tagsággal rendelkező személyekre.

 

2.§.

 

FEGYELMI VÉTSÉGEK

 

Fegyelmi vétséget követ el, aki:

 

1) a verseny- és játékszabályokat vétkesen megszegi, vagy egyéb sportszerűtlenséget követ el;

2) jogtalan előnyt szerez magának, vagy más személynek,jogtalan előnyt nyújt;

3) jogtalan előnyszerzésre, vagy nyújtásra kísérletet tesz;

4) vét az alapszabály rendelkezései ellen;

5) a tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezéseket vétkesen megszegi;

6) a sporttevékenységgel összefüggő szabálysértést követ el;

7) sportolóhoz, sportvezetőhöz, nem méltó magatartást tanúsít, vagy ilyen életmódot folytat;

8) a sporttevékenység fokozására tiltott teljesítményt fokozó szert, vagy módszert ( dopping)               alkalmaz, illetve annak alkalmazásában közreműködik.

 

3.§.

 

FEGYELMI BÜNTETÉSEK

 

1. )A fegyelmi büntetések fajtái:

a)    szóbeli figyelmeztetés,

b)     írásbeli megrovás,

c)    tisztségviselői megbízatás visszavonása,

d)    eltiltás a sportlétesítmények látogatásától,

       g) az egyesületből történő kizárás.

 

3.) Az eltiltás időtartama a két hetet nem haladhatja meg.

4.) A sporttevékenységtől eltiltás lehet

 

      b.) edzésen való részvételtől,

      c.) működéstől: -edzői,

                                 -versenybírói,

                                 -játékvezetői,

      d.) sportrendezvényen való részvételtől, a

      e.) az egyesületben való tisztségviseléstől.

A fegyelmi határozat állapítja meg az eltiltás módozatát, továbbá annak időtartamát.

 

 

4.§.

 

A FEGYELMI BÜNTETÉSEK KISZABÁSÁNAK CÉLJA ÉS ELVEI

 

 

A fegyelmi büntetés mindenkori legfőbb célja a megelőzés és a nevelés. Ennek megfelelően a fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék:

     1.) a vétség súlyához,

     2.) az elkövető vétkességi fokához,

     3.) az enyhítő és súlyosbító körülményekhez.

 

5.§.

 

A FEGYELMI BÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

 

 

 1.) Próbaidőre felfüggesztés.

A büntetés próbaidőre felfüggeszthető, amennyiben a cél a végrehajtás nélkül is elérhető.

2.) A próbaidő hat hónap.

3.) A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha ezen idő alatt a próbaidőn lévő személy ismételten fegyelmi vétséget követ el és a Fegyelmi Bizottság a kiszabható büntetések valamelyikében részesíti.

 

6.§.

 

FEGYELMI BIZOTTSÁG

 

1.) A Fegyelmi Bizottság jogkörét első fokon az egyesület Elnöksége gyakorolja, oly módon, hogy fegyelmi ügyek vizsgálata idejére Fegyelmi Bizottsággá alakul

2.) Az fegyelmi ügyek vizsgálatába szükség esetén további tagokat vonhat be.

3.) A Fegyelmi Bizottság legalább 3 tagból áll.

4.) Nem vehet részt a fegyelmi jogkör gyakorlásában:

a)    aki a fegyelmi eljárás alá vont személy:

                                                                           -hozzátartozója,

                                                                           -egyenes ági rokona és annak házastársa,

                                                                           -örökbefogadó nevelőszülője,

                                                                           -örökbefogadott, nevelt gyermeke,

                                                                           -testvére, házastársa, élettársa, jegyese,

                                                                           -házastárs egyenes ági rokona, testvére, testvér                                                    

                                                                            házastársa,

b.) aki a fegyelmi eljárás alá vont személlyel perben, vagy haragban áll,

c.) akitől az elfogulatlan megítélés más egyéb okból nem várható el.

 

7.§.

 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG HATÁSKÖRE

 

 

 A Fegyelmi Bizottsága eljár minden (rendes, ifjúsági, pártoló) egyesületi taggal szemben, függetlenül annak beosztásától, vagy viselt funkciójától.                               

 

8.§.

 

A FEGYELMI ELJÁRÁS ELRENDELÉSE

 

 

1.) Fegyelmi eljárást csak az eljárás elrendelése után szabad lefolytatni. Az elrendelésnek csak a vétség elkövetésének alapos gyanúja alapján van helye.

2.) Fegyelmi eljárást bárki kezdeményezhet, akinek jogát, vagy jogos érdekét fegyelmi vétség érinti. A fegyelmi eljárást a fegyelmi jogkör gyakorlója rendeli el.

3.) A fegyelmi eljárás lefolytatása után kötelező az alapos tájékozódás és a szükséges adatok tényszerű és pontos beszerzése. E feladatot a Fegyelmi Bizottság Elnöke, vagy tagja hajtja végre.

4 .) A fegyelmi eljárás alá vont személyt írásban értesíteni kell az eljárás megindításáról.

 

1 0.§.

 

ELÉVÜLÉS

 

1. )Nem indítható fegyelmi eljárás, ha:

      a.) az elrendelésre illetékes szervezetnek a fegyelmi vétség elkövetéséről több,

                mint három hónapja tudomása van,

      b.)a vétség elkövetésétől több mint egy év elte1t.

2. ) Büntető eljárás esetén a határidők az eljárás jogerős befejezésétől számítanak.

 

11.§.

 

A FEGYELMI TÁRGYALAS ELŐKÉSZÍTÉSE

 

1. ) Tájékoztatási kötelezettség:

a.) a fegyelmi eljárás alá vont személyt (személyeket) a tárgyalásra meg kell idézni,

b.) lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a védekezést írásban is be lehessen nyújtani,

c.) az érintett személyt (személyeket) tájékoztatni kell, hogy a távolmaradásuknak nincs halasztó hatálya. .

2. ) Adatgyűjtés, értesítés:

     a.) tanúk megidézése,

     b.) bizonyítékok beszerzése.

 

12.§.

 

FEGYELMI TÁRGYALÁS

 

 

1.) A fegyelmi tárgyalást az elnök, vagy távollétében megbízottja (fegyelmi biztos) vezeti.

2. ) A tárgyalás menete:

      a.) megnyitás, tényismertetés,

      b.) az eljárás alá vont személy meghallgatása,

      c.) védekezés, bizonyítékok előterjesztése,

      d.) bizonyítási eljárás (tanúk, szakértők, szükség esetén helyszíni szemle, stb.)

      e.) a bizonyítási anyag eljárás alá vont személy e1é terjesztése.

3.) Az értesítés ellenére történő távolmaradás esetén az e1járás az érintett személy jelenléte

      nélkül is lefolytatható.

4.) A fegyelmi tárgyaláson a Fegyelmi Bizottság tagjain kívül az eljárás alá vont személy és a

     megidézettek lehetnek jelen.

 

13.§.

 

A FEGYELMI TÁRGYALÁS JEGYZŐKÖNYVE

 

 

1 .) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 9
Tegnapi: 4
Heti: 56
Havi: 184
Össz.: 47 661

Látogatottság növelés
Oldal: Fegyelmi szabályzat
Martontenisz Sportegyesület 1934-2011 - © 2008 - 2019 - martontenisz.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »